Zničil nebo poškodil Vám někdo úmyslně nebo z nedbalosti majetek? Vždy máte nárok na náhradu škody. Nevíte jak takovou škodu uplatnit nebo si nevíte rady při jejím vyčíslení? Obraťte se na nás a rádi Vám pomůžeme. Pokousal Vás sousedův pes a museli jste zaplatit nejen lékaři za ošetření, ale i za nové kalhoty? Spadla Vám na zaparkované auto na ulici ze střechy taška? Vytopili Vám sousedi byt? Takové a mnoho dalších případů se běžně stávají a nemusíte být nutně pojištěni. Za škodu vždy odpovídá její viník.

 

Naše bezplatná právní poradna posoudí Váš případ a navrhne Vám reálné řešení, jak se domoci svých práv na náhradu škody, kterou jste si nezpůsobili. Je to jednoduché a rychlé řešení a navíc Vás nic nestojí. Jako první krok musíte vyplnit požadovaný formulář, a to vše online bez nutných návštěv a dlouhého vysvětlování. Další výhodou je správa Vašich pohledávek a online řešení, kdy přesně vidíte v jaké fázi se Váš případ nachází.

Tato sekce je určena pro pronajímatele, kterým nájemce nezaplatil nájemné či jiné s nájmem spojené služby. Při vložení případu je mimo údajů o dlužníkovi nutno vložit v přílohách i nájemní smlouvu, případně její dodatky a další důkazní dokumenty. Je vždy vhodné přiložit co nejvíce podkladů, které máte k danému smluvnímu vztahu k dispozici, tedy například vyúčtování apod. 

Kontrola případu je bezplatná a její výsledek bude zaslán na emailovou adresu, kterou si pro komunikaci určíte. V případě, že pohledávka bude shledána vymahatelnou, obdržíte spolu s výsledkem kontroly i návrh řešení dalšího postupu. Vybrat si můžete například odprodej pohledávky, bezplatné právní zastoupení nebo se můžete rozhodnout pro řešení pohledávky vlastní cestou bez naší další účasti.

Součástí vymáhání základní pohledávky jsou také automaticky nárokovány zákonné úroky z prodlení, smluvní úroky z prodlení, sjednané smluvní úroky a smluvní pokuty. Smluvně sjednané úroky a pokuty jsou vždy nárokovány až po přezkoumání advokátem a po následném odsouhlasení klientem, a to v takové výši,  aby nebyly v rozporu s dobrými mravy.

Zajišťujeme vymáhání směnek, které jsou po splatnosti a které vám vaši dlužníci nechtějí uhradit. Náš tým zkušených právníků posoudí jednotlivé případy a nabídne vám možnosti jejich řešení. Kromě směnek řešíme komplexní vymáhání pohledávek, mezi které patří nezaplacené faktury, neplacení alimentů, půjčky a úvěry nebo nájemné.

K ČEMU PŘESNĚ SLOUŽÍ SMĚNKA

Směnka může mít více funkci, ale často slouží jako jeden ze zajišťovacích institutů. Její existence je vždy svázána s právním důvodem jejího vzniku, tedy například se zajištěním půjčky či jiného závazku. Existuje mnoho druhů směnek (blanco směnky, na řad výstavce, splatné na viděnou, určitý čas po viděné apod.) a při jejich vyplnění je potřeba dbát předepsaných náležitostí. Řada směnek je shledána neplatnými jen pro chyby v datech nebo pro nesprávné označení měny, ve které má být placeno.

Naši bezplatnou kontrolu nároku, který máte směnkou zajištěn, vám můžeme jen doporučit. Předejdete tak situaci, že budete chtít směnku uhradit, i když nárok ze směnky nebude vymahatelný. Jakmile váš případ posoudíme, budete si moci sami zvolit, jak k vymáhání směnky přistoupíte.

POMŮŽEME VÁM S VYMÁHÁNÍM SMĚNKY

Služba vymáhání směnky slouží všem držitelům směnek proti dlužníkům. Nejste si jisti platností vaší směnky? Nevíte, jak máte při vymáhání směnky správně postupovat?

Při vkládání konkrétního případu prosím přiložte popis smluvního vztahu nebo důvodu, z jakého máte směnku v držení proti dlužníkovi. Rádi vám s vymáháním směnky bezplatně pomůžeme. Vaši situaci se pokusíme vyřešit v co nejkratším možném termínu.

Součástí vymáhání základní pohledávky jsou také automaticky nárokovány zákonné úroky z prodlení, smluvní úroky z prodlení, sjednané smluvní úroky a smluvní pokuty. Smluvně sjednané úroky a pokuty jsou vždy nárokovány až po přezkoumání advokátem a po následném odsouhlasení klientem, a to v takové výši,  aby nebyly v rozporu s dobrými mravy.

Nevyplatil vám zaměstnavatel mzdu a vy jste zůstali zcela bez prostředků? Nevíte, jak se domáhat svého práva na peníze? Tvrdí vám šéf, že na mzdu nemáte nárok nebo že mu chybí peníze na výplatu, kterou jste si řádně odpracovali? Byli jste propuštění ve zkušební době bez nároku na mzdu? Všechny problémy, které se týkají nevyplacené mzdy nebo nevyplaceného platu, s námi můžete úspěšně vyřešit. Nevyplacení mzdy ve výplatním termínu je závažným přestupkem, kterého se zaměstnavatelé v dnešní době dopouštějí čím dál častěji. Nenechte si to od nich líbit a obraťte se na nás.

NEVYPLACENÍ MZDY VE VÝPLATNÍM TERMÍNU

Zde najdete nejen cenné rady, ale také pomoc při uplatňování svých práv. V klidu svého domova vyplníte formulář, který se nachází na našich webových stránkách, a my bezplatně provedeme revizi vašeho nároku.

Po kladném posouzení vám pomůžeme domoci se svého práva na nevyplacenou mzdu. Nedopusťte, aby se na vás konalo bezpráví, pokud máte oprávněný nárok na své peníze. Vše s námi vyřídíte velmi jednoduše, aniž byste museli sjednávat schůzku s drahými právníky, které vás stojí čas i peníze. Služby v oblasti vymáhání mezd poskytujeme zcela zdarma.

CO DĚLAT, KDYŽ ZAMĚSTNAVATEL NEZAPLATÍ MZDU

Zaměstnavatel má povinnost vyplatit vám mzdu ve sjednaném termínu. Je splatná po vykonání práce, nejpozději však do konce následující kalendářního měsíce. Zaměstnavatel musí stanovit pravidelný výplatní termín. Jakmile dojde k nevyplacení mzdy zaměstnavatelem, můžete jako zaměstnanec svůj nárok uplatnit žalobou u soudu.

Kromě samotné nevyplacené mzdy můžete požadovat také úroky z prodlení. Když dojde k prodlení v délce alespoň 15 dní, můžete okamžitě zrušit pracovní poměr. Nárok na mzdu se promlčí do 3 let ode dne jeho splatnosti. Pokud je však uznán písemně zaměstnavatelem, promlčecí lhůta činí 10 let.

POMŮŽEME VÁM VYŘEŠIT NEVYPLACENÍ MZDY ZAMĚSTNAVATELEM

Jestliže se potýkáte s nevyplacením mzdy zaměstnavatelem, kontaktujte nás. Zabýváme se vymáháním mezd, které jsou po splatnosti a specializujeme se i na další vymáhání dluhů. Nevyplacená mzda za minulé měsíce už nemusí být zásahem do vašeho rozpočtu. My váš případ bezplatně posoudíme a doporučíme vám vhodné kroky řešení. Podobně postupujeme i při vymáhání směnky nebo u nezaplacené faktury.

V této sekci můžete vložit k bezplatnému posouzení případy poskytnutých půjček, které Vám dlužník zcela nebo z části nesplatil. Jsme schopni vymáhat i drobné půjčky. Za správnost a pravdivost uváděných údajů odpovídáte Vy, a proto prosím mějte na paměti, že z podkladů, které nám dáte k dispozici, budou naši právníci vycházet při posouzení případu. Při vložení případu je nutné znát alespoň základní údaje o dlužníkovi a doložit nezbytné dokumenty.

Kontrola případu je bezplatná a její výsledek bude zaslán emailovou adresu, kterou si pro komunikaci určíte. V případě, že pohledávka bude shledána vymahatelnou, obdržíte spolu s výsledkem kontroly i návrh řešení dalšího postupu. Vybrat si můžete například odprodej pohledávky, bezplatné právní zastoupení nebo se můžete rozhodnout pro řešení pohledávky vlastní cestou bez naší další účasti.

Součástí vymáhání základní pohledávky jsou také automaticky nárokovány zákonné úroky z prodlení, smluvní úroky z prodlení, sjednané smluvní úroky a smluvní pokuty. Smluvně sjednané úroky a pokuty jsou vždy nárokovány až po přezkoumání advokátem a po následném odsouhlasení klientem, a to v takové výši,  aby nebyly v rozporu s dobrými mravy.

Strana 1 z 2

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes