icon

Opravy, údržba a revize

 • udržujeme dům a společné prostory ve stavu způsobilém k řádnému užívání, zabezpečujeme údržbu a opravy domů a společných prostor
 • zajišťujeme revize, údržbu a opravy společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody, vzduchotechniky, výtahů, hromosvodů, společné televizní a rozhlasové antény a elektrických sdělovacích zařízení v domě, protipožární techniky, prádelen, hydrantů, hasicích přístrojů a jiných zařízení dle vyhlášek, dalších strojních či elektrických zařízení dle platných norem a příslušných zákonů
 • zpracováváme návrhy nutných oprav, rekonstrukcí a investic spravovaných objektů, zajišťujeme opravy, rekonstrukce a investice, včetně poptávek a výběrového řízení na dodavatele prací
 • zajišťujeme havarijní službu mimo pracovní hodiny správce, o sobotách, nedělích i svátcích

 

icon

Předpis a výběr stanovených plateb

 • předepisujeme měsíční platby jako zálohy na služby, fond oprav, či nájemné dle pokynů vlastníka
 • pečlivě vedeme evidenci došlých plateb, provádíme jejich vyhodnocení a informujeme o stavu formou pravidelných sestav dlužníků (tzv. saldo)
icon

Vyúčtování

 • provádíme pravidelné vyúčtování plateb za služby spojené s užíváním jednotky (vodné a stočné, dodávku tepla a teplé vody) a užíváním společných prostor (výtah, el. energie, úklid atd.)
 • dodržujeme zákonem a vlastníky stanovené termíny pro vyúčtování služeb
 • zajišťujeme vyplácení vyúčtovaných přeplatků a také vymáhání nedoplatků z vyúčtování plynoucích
icon

Dluhy

 • sledujeme platební kázeň formou pravidelných sestav dlužníků (tzv. saldo) a informujeme statutární orgány
 • upomínáme nedoplatky a dluhy váznoucí na jednotkách
 • pravidelně informujeme statutární orgán a dle jeho pokynů zasíláme předžalobní upomínky
 • zajišťujeme renomovaného a zkušeného advokáta v oblasti bytového práva, který Vás bude účinně zastupovat
 • připravujeme podklady pro soudní řízení
icon

Účetnictví

 • vedeme kompletní účetnictví pro spravované objekty a právnické osoby, dle platného zákona, vyhlášek a předpisů
 • přijímáme, kontrolujeme, zajišťujeme platby a evidujeme všechny účetní doklady související s poskytovanými službami a spravovanou nemovitostí, vše v součinnosti s vlastníkem
 • zpracujeme přehledy o hospodaření, evidence příjmů a výdajů
 • zpracujeme podklady pro daňová přiznání
 • zpracujme roční účetní závěrky a předkládáme je ke kontrole odpovědným zástupcům vlastníka
 • zajišťujeme uložení účetní závěrky ve smyslu zákona o účetnictví
 • vyhotovujeme roční vyúčtování fondu oprav
 • účetní doklady, účetní záznamy a účetní knihy, které se vztahují ke spravovanému majetku, jsou pověřeným zástupcům vlastníků kdykoliv k nahlédnutí
icon

Zastupování

 • zastupování ve všech záležitostech, které nám budou vlastníkem svěřeny v souvislosti se správou domu
 • veškerá činnost a služby správce jsou v souladu s pokyny a požadavky statutárního orgánu společenství vlastníků nebo bytového družstva
icon

Evidence

 • vedeme dokumentaci a evidenci související se spravovaným majetkem
 • vedeme evidenci vlastníků jednotek
 • vedeme evidenci počtu osob pro vyúčtování služeb tak, jak jsou nahlášeny vlastníkem jednotky
 • vedeme evidenci technického stavu domu včetně aktualizace technické dokumentace
 • vedeme evidenci plateb spojených se správou a provozem nemovitosti
 • evidenci a vyřizování korespondence, smluv, dalších dokladů
icon

Zajištění dodávek energií, médií a služeb

 • smluvně zajišťujeme dodávky všech energií a ostatních služeb nutných k provozu nemovitostí  – vody, plynu, el. energie, dodávku tepla a teplé vody, odvoz pevného domovního odpadu, úklid společných prostor, údržbu zeleně, domovnické práce – prohlídku domu a drobné údržbářské práce
 • kontrolujeme spotřebu a kvalitu dodávaných služeb, zajišťujeme odečty a kontrolu měřidel a připravujeme ostatní podklady pro rozúčtování nákladů a zálohových plateb
icon

Ostatní služby

Zajišťujeme:
 • právní servis zkušeného advokáta – vymáhání dluhů, právní spory v oblasti nemovitostí
 • daňový servis a služby daňového poradce
 • výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků
 • pojištění spravovaných objektů
 • úklidové služby, údržbu zeleně
 • domovnické práce – pravidelnou kontrolu domu a následné drobné údržbářské práce
 • provoz kotelen a dodávky tepla
 • konzultace ve všech otázkách souvisejících s provozem bytových domů i jiných nemovitostí
 
 
 
 
 
 
 
 

icon

Převezmeme starost o bezproblémový chod Vašeho domu

Na statutární orgány společenství vlastníků a družstev klade naše legislativa stále vyšší nároky. Zajistit, aby v domě vše fungovalo, ostatní obyvatelé domu byli spokojeni a zároveň splnit všechny požadavky legislativy, to je věru nelehký úkol. Naštěstí se můžete obrátit na zkušeného a renomovaného správce. Převezmeme za Vás starost o Váš dům - můžete se na nás spolehnout ve věcech technických, administrativních i právních. Dáte-li nám svou důvěru, převezmeme odpovědnost, povedeme Vás a vše připravíme k Vaší spokojenosti.

icon

Platební kázeň pohlídáme za Vás

 • Vedeme přehlednou evidenci všech plateb na služby, zálohy i nájemné
 • Dlužníky automaticky upomínáme
Všechny platby vedeme v přehledné evidenci, takže budete hned vědět, kdo platí a kdo ne. S naší aplikací BYTASEN DOMOVNÍK budete navíc mít tuto evidenci vždy k dispozici. Dlužníkům zasíláme upomínky ihned při prvním problému a nadále dluhy dle Vašich pokynů vymáháme. Díky našim zkušenostem víme, že včasné řešení vede k úspěchu mnohem častěji, než když dluh naroste do vyšších částek. 
icon

Pomůžeme Vám s řešením dluhů

 • Připravíme podklady pro soudní vymáhání
 • Zajistíme zastoupení zkušeným advokátem
Zpracujeme pro Vás podklady pro právní kroky vedoucí k úhradě dluhů - přehledy dlužných částek, výpočet poplatků a úroků z prodlení, upomínek, smluv atd. Pro samotné vymáhání Vám zajistíme zastoupení renomovaným advokátem s bohatými zkušenostmi v oblasti bytového práva, který Vás bude zastupovat.
icon

S námi se v džungli paragrafů neztratíte

 • Včas Vás upozorníme na změny v legislativě týkající se Vaší nemovitostí
 • Zajistíme promítnutí těchto změn do praxe
 • Spolupracujeme s advokátem s bohatými zkušenostmi v oblasti bytového práva
Nový občanský zákoník, mnoho vyhlášek, novelizace zákonů, kdo to má neustále hlídat a studovat? Máte přece své práce dost. Legislativa v oblasti bydlení a společenství vlastníků je velmi složitá, neustále se novelizuje a dotváří. U nás se o paragrafy vůbec nemusíte starat. Jsme vždy o krok vpřed a náš tým doplňuje zkušený advokát. Složitou legislativu sledujeme a studujeme denně a zajistíme pro Vás kroky potřebné k promítnutí změn do praxe.
icon

Zařídíme organizaci a administrativu schůzí

 • Místo, čas, program, prostory, notář, pozvánky, prezence, hlasování – to vše zajistíme
 • Celou schůzi povedeme a zajistíme zápis
Připravíme podklady na termín schůze, rozešleme pozvánky, zajistíme průběh schůze včetně jejího vedení zkušenými pracovníky. Vaše schůze pak může být rychlá a bez zbytečného zdržování. Profesionální zpracování zápisu vám také pomůže při praktickém uskutečňování toho, co bylo na schůzi dohodnuto.
icon

Zvládneme jakýkoli typ nemovitosti

V našem portfoliu najdete nemovitosti nejrůznějšího typu. Staráme se o panelovou zástavbu a starší cihlové činžovní domy včetně historických budov, ale také o moderní bytové domy a polyfunkční domy s obchodními prostory. Z novějších staveb jsou to moderní bytové domy a také dnes oblíbené polyfunkční domy s obchodními prostory. Správa různých typů nemovitostí klade vysoké nároky na kvalitu našich pracovníků. Díky zkušenostem s různými typy nemovitostí Vám pomůžeme s moderními technologiemi v novostavbách i specifiky historických budov. Neváhejte se na nás obrátit i v případě atypických požadavků, tým našich zkušených pracovníků je Vám plně k dispozici.

   
   

 

 

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes